CHƯƠNG TRÌNH NHƯỢNG QUYỀN TOÁN TƯ DUY DÀNH CHO HỌC SINH MẦM NON

Tư duy con số 1

Tư duy con số 1: 4 tuổi

Phí nhượng quyền: Liên hệ

Chi tiết
Tư duy con số 2

Tư duy con số 2: 4 tuổi

Phí nhượng quyền: Liên hệ

Chi tiết
Tư duy toán học 3

Tư duy con số 3: 4 tuổi

Phí nhượng quyền: Liên hệ

Chi tiết
Tư duy toán học 4

Tư duy con số 4: 4 tuổi

Phí nhượng quyền: Liên hệ

Chi tiết

CHƯƠNG TRÌNH NHƯỢNG QUYỀN FINGER MATH

Toán Finger math 1

Toán Finger math 1

Học Phí : Liên hệ

Chi tiết
Toán Finger math  2

Toán Finger math 2

Học phí: Liên hệ

Chi tiết
Toán Finger math 3

Toán Finger math 3

Lệ Phí: Liên hệ

Chi tiết
Toán Finger math 4

Toán Finger math 4

Lệ Phí: Liên hệ

Chi tiết

CHƯƠNG TRÌNH NHƯỢNG QUYỀN SOROBAN

Soroban Cấp độ 1

Toán Soroban 1

Phí Nhượng quyền : Liên hệ

Chi tiết
Soroban cấp độ 2

Toán Soroban 2

Phí Nhượng quyền: Liên hệ

Chi tiết
Soroban Cấp độ 3

Toán Soroban 3

Phí Nhượng quyền: Liên hệ

Chi tiết
Soroban cấp độ 4

Toán Soroban 4

Phí Nhượng quyền: Liên hệ

Chi tiết
Soroban cấp độ 5

Toán Soroban 5

Phí Nhượng quyền: Liên hệ

Chi tiết
Soroban cấp độ 6

Toán Soroban 6

Phí Nhượng quyền: Liên hệ

Chi tiết
Soroban cấp độ 7

Toán Soroban 7

Phí Nhượng quyền: Liên hệ

Chi tiết
Soroban cấp độ 8

Toán Soroban 8

Phí Nhượng quyền: Liên hệ

Chi tiết

THÔNG TIN NHƯỢNG QUYỀN ĐÀO TẠO SOROBAN TẠI ĐỒNG NAI -BÌNH DƯƠNG

Nhượng Quyền Soroban Biên Hòa

Thông tin nhượng quyền chương trình đào tạo Soroban tại TP Biên Hòa.

Nhượng Quyền Soroban

Thông tin nhượng quyền chương trình đào tạo Soroban tại Long Khánh

Nhượng Quyền Soroban Long Thành

Thông tin nhượng quyền chương trình đào tạo Soroban tại Long Thành

Nhượng Quyền Soroban Bình Dương

Thông tin nhượng quyền chương trình đào tạo Soroban tại Bình Dương

Nhượng Quyền Đào Tạo Toán Soroban

Thông tin nhượng quyền chương trình đào tạo Soroban

Nhượng Quyền Đào Tạo Toán Soroban tại Dĩ An

Thông tin nhượng quyền chương trình đào tạo Soroban Dĩ An Bình Dương

VIDEO VỀ SOROBAN QUỐC TẾ

CẢM NHẬN CỦA HỌC VIÊN

“Học Toán Soroban thật là thích -Con muốn trở giỏi toán trong tương lai

Nguyễn Hoàng Khang / -Toán Soroban

“Con thích nhất phương pháp tính nhẩm siêu tốc;

Nguyễn Minh Đức / Toán Soroban

“Con muốn trở thành chuyên gia toán học Soroban;

Mai Đức Minh / Toán Soroban

“Con rất thích lập trình trên laptop -Con muốn trở thành kỹ sư Lập Trình

Nguyễn Hà Linh / Lập trình thiếu nhi